top of page

ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ Μέταλλο & Δόμηση

Μεταλλικά Κτίρια

Κατασκευή Μεταλλικών Βιομηχανικών Κτιρίων & Κτιρίων Υγειονομικών Προδιαγραφών

Η κατασκευή ενός Βιομηχανικού Κτιρίου

είναι προσωπική μας υπόθεση

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΠΙΤΙΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, metallika ktiria, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΠΟΣΤΕΓΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΠΥΛΩΝΕΣ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΣ ΒΑΣΕΙΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΙΟΣΚΙΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΑΝΕΛ, ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ, ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ, ΣΥΜΜΙΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΣΥΜΜΙΚΤΑ ΚΤΙΡΙΑ, metakkika spitia, kataskevi metallikon ktirion, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Στην αρχή κάθε κατασκευής εκπονείται σχεδιαστική και μηχανολογική μελέτη από το σχεδιαστικό μας team, μαζί με τους συνεργάτες μας πολιτικούς μηχανικούς, μηχανολόγους & αρχιτέκτονες, βάσει προηγμένων εφαρμογών λογισμικού. Όλες οι μελέτες πληρούν τις διατάξεις του Ευρωκώδικα 3 και τον Νέο Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό ΕΑΚ 2000.

Μοναδικός μας στόχος είναι να συνδυάσουμε 3 παράγοντες μαζί. Την άρτια στατική λειτουργία του κτιρίου, την αισθητική του υπεροχή και το λιγότερο δυνατό κόστος κατασκευής του.

Τα Μεταλλικά Βιομηχανικά Κτίρια έχουν Καλύτερη Δομική Συμπεριφορά

Τα Μεταλλικά Βιομηχανικά Κτίρια υπερτερούν έναντι των συμβατικών κατασκευών στα εξής σημεία:
 • Έχουν χαμηλότερο κόστος θεμελίω-σης λόγω των μικρότερων δομικών φορτίων.
 • Δίνουν στους μηχανικούς την ευελι-ξία να υλοποιήσουν οποιαδήποτε σχεδιαστική παρέμβαση, τόσο εξω-τερικά όσο και εσωτερικά.
 • Η προηγμένη κατασκευή τους, προ-σφέρει τεράστιους ενιαίους εσω-τερικούς χώρους και ανοίγματα, ικανούς να φιλοξενήσουν μεγάλα βιομηχανικά μηχανήματα.
 • Κατασκευάζονται και αποπερατώνο-νται σε ταχύτατους χρόνους.
 • Οποιαδήποτε στιγμή μπορούν να επεκταθούν με επιπλέον χώρους.
 • Έχουν τις υψηλότερες αντισεισμικές ιδιότητες.
 • Προσφέρουν κορυφαία θερμομόνω-ση, ηχομόνωση και πυρασφάλεια.
 • Διαθέτουν μεγαλύτερη αντοχή στο χρόνο και στις καταπονήσεις.
 • Είναι οικονομικότερα στην κατα-σκευή τους.
 • Έχουν κατά πολύ λιγότερες επιβα-ρύνσεις σε κόστος Άδειας και ΙΚΑ.
 • Είναι φιλικά προς το περιβάλλον, αφού τα δομικά υλικά τους είναι ανακυκλώσιμα.
 • Η Χριστάκος Μέταλλο & Δόμηση δίνει 10ετή Εγγύηση Κατασκευής !
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΠΙΤΙΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, metallika ktiria, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΠΟΣΤΕΓΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΠΥΛΩΝΕΣ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΣ ΒΑΣΕΙΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΙΟΣΚΙΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΑΝΕΛ, ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ, ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ, ΣΥΜΜΙΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΣΥΜΜΙΚΤΑ ΚΤΙΡΙΑ, metakkika spitia, kataskevi metallikon ktirion, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΠΙΤΙΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, metallika ktiria, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΠΟΣΤΕΓΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΠΥΛΩΝΕΣ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΣ ΒΑΣΕΙΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΙΟΣΚΙΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΑΝΕΛ, ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ, ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ, ΣΥΜΜΙΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΣΥΜΜΙΚΤΑ ΚΤΙΡΙΑ, metakkika spitia, kataskevi metallikon ktirion, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Τα Μεταλλικά κτίρια Χριστάκος, είναι οι κατασκευές του μέλλοντος

Για την κατασκευή των Μεταλλικών Βιομηχανικών Κτιρίων χρησιμοποιούμε πιστοποιημένα υλικά άριστης ποιότητος, που σε συνδυασμό με την άριστη εξειδίκευση των συνεργείων μας, εξασφαλίζουν  κορυφαία αισθητικά και λειτουργικά αποτελέσματα.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΠΙΤΙΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, metallika ktiria, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΠΟΣΤΕΓΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΠΥΛΩΝΕΣ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΣ ΒΑΣΕΙΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΙΟΣΚΙΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΑΝΕΛ, ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ, ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ, ΣΥΜΜΙΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΣΥΜΜΙΚΤΑ ΚΤΙΡΙΑ, metakkika spitia, kataskevi metallikon ktirion, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΠΙΤΙΑ
Τα υλικά κατασκευής του σκελετού ενός Μεταλλικού Βιομηχανικού Κτιρίου περιλαμβάνουν:
 • Αγκύρια (αυτοδιάτρητες βίδες) για την αγκύρωση του σκελετού.
 • Για τον σκελετό χρησιμοποιούμε Κοιλοδοκούς - Μορφοδοκούς  IPN - IPE - ΗΕΑ - IPBL HEB - IPB HEM , με τις κατάλληλες διατομές, ανάλογες της στατικής μελέτης.  
 • Επίσης χρησιμοποιούμε Πλάκες έδρασης, Ελάσματα ακαμψίας, Μετωπικές πλάκες, Ψαλίδια IPE, Μιγίδες, Τεγίδες, Κεφαλοδοκούς στέγης ΙΡΕ  και Αντιανέμια.
Για την Πλαγιοκάλυψη – Κελύφωση ενός Μεταλλικού Βιομηχανικού Κτιρίου, χρησιμοποιούμε:
Πάνελ πολυουρεθάνης, κρυφής στήριξης και κάθετης τοποθέτησης αποτελούμενα από δύο έγχρωμα χαλυβδοελάσματα πάχους και χρώματος επιλογής, με πυρήνα αφρού πολυουρεθάνης, πυκνότητας επιλογής και κατάλληλης επιφανειακής επεξεργασίας για αντοχή σε ακραίες καιρικές συνθήκες.
Τα χαλυβδοελάσματα είναι γαλβανισμένα εν θερμώ, με τελική εξωτερική οργανική βαφή.
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΠΙΤΙΑ
Οι συναρμογές όλων των υλικών είναι άριστες και εξασφαλίζουν υγρομόνωση, θερμομόνωση και άρτιο αισθητικό αποτέλεσμα αφού ακολουθούν τις προδιαγραφές των πετασμάτων.

Η Εσωτερική διαμόρφωση ενός Μεταλλικού Βιομηχανικού Κτιρίου περιλαμβάνει υλικά και κατασκευές όπως:

Εσωτερικούς και εξωτερικούς κορφιάδες, αρμοκάλυπτρα, κορνίζες, γυψοσανίδες, λαμαρίνες, κουφώματα αλουμινίου, παράθυρα, φεγγίτες, εσωτερικές σκάλες , ψευδοροφές, χωρίσματα, κλπ. ​Αν το κτίριο πρέπει να τηρεί Υγειονομικές προδιαγραφές, τότε οι επιφάνειες έχουν την ανάλογη επεξεργασία και βαφή.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΠΙΤΙΑ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΠΙΤΙΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, metallika ktiria, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΠΟΣΤΕΓΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΠΥΛΩΝΕΣ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΣ ΒΑΣΕΙΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΙΟΣΚΙΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΑΝΕΛ, ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ, ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ, ΣΥΜΜΙΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΣΥΜΜΙΚΤΑ ΚΤΙΡΙΑ, metakkika spitia, kataskevi metallikon ktirion, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΠΙΤΙΑ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΠΙΤΙΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, metallika ktiria, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΠΟΣΤΕΓΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΠΥΛΩΝΕΣ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΣ ΒΑΣΕΙΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΙΟΣΚΙΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΑΝΕΛ, ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ, ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ, ΣΥΜΜΙΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΣΥΜΜΙΚΤΑ ΚΤΙΡΙΑ, metakkika spitia, kataskevi metallikon ktirion, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Προηγμένες Τεχνικές Δόμησης στην υπηρεσία του πελάτη

Ολοκληρωμένες Κατασκευές >

Η ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟ & ΔΟΜΗΣΗ, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στην κατασκευή Μεταλλικών Βιομηχανικών Κτιρίων, όπως:

 • Οριζόντιες υδρορροές από ανοξείδωτο χαλυβδοέλασμα και επένδυση από έγχρωμη λαμαρίνα.

 • Κάθετες υδρορροές από PVC.

 • Εσωτερικές πόρτες αλουμινίου ή σιδερένιες

 • Εξωτερικές πόρτες βαρέως τύπου, συρόμενες ή ρολά.

 • Εξωτερικές και εσωτερικές  μεταλλικές σκάλες.

 • Εξωτερικές και εσωτερικές  μεταλλικές ράμπες.

 • Υγειονομικές εσωτερικές γωνίες - σοβατεπιά

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΠΙΤΙΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, metallika ktiria, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΠΟΣΤΕΓΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΠΥΛΩΝΕΣ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΣ ΒΑΣΕΙΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΙΟΣΚΙΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΑΝΕΛ, ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ, ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ, ΣΥΜΜΙΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΣΥΜΜΙΚΤΑ ΚΤΙΡΙΑ, metakkika spitia, kataskevi metallikon ktirion, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΠΙΤΙΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, metallika ktiria, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΠΟΣΤΕΓΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΠΥΛΩΝΕΣ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΣ ΒΑΣΕΙΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΙΟΣΚΙΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΑΝΕΛ, ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ, ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ, ΣΥΜΜΙΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΣΥΜΜΙΚΤΑ ΚΤΙΡΙΑ, metakkika spitia, kataskevi metallikon ktirion, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΠΙΤΙΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, metallika ktiria, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΠΟΣΤΕΓΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΠΥΛΩΝΕΣ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΣ ΒΑΣΕΙΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΙΟΣΚΙΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΑΝΕΛ, ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ, ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ, ΣΥΜΜΙΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΣΥΜΜΙΚΤΑ ΚΤΙΡΙΑ, metakkika spitia, kataskevi metallikon ktirion, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΠΙΤΙΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, metallika ktiria, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΠΟΣΤΕΓΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΠΥΛΩΝΕΣ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΣ ΒΑΣΕΙΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΙΟΣΚΙΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΑΝΕΛ, ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ, ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ, ΣΥΜΜΙΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΣΥΜΜΙΚΤΑ ΚΤΙΡΙΑ, metakkika spitia, kataskevi metallikon ktirion, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
Η ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟ & ΔΟΜΗΣΗ προσφέρει υψηλή ποιότητα τεχνικής εξυπηρέτησης & εγγύηση καλής λειτουργίας στις κατασκευές Μεταλλικών Βιομηχανικών Κτιρίων που αναλαμβάνει.

Το όνομα Χριστάκος, στις κατασκευές μεταλλικών κτιρίων, είναι συνώνυμο της ποιότητας και της οικονομίας. Τα μεταλλικά κτίρια που κατασκευάζουμε ανταποκρίνονται πλήρως σε λειτουργικότητα και αισθητική πλεονεκτώντας σε αντοχή και μηδενικό κόστος συντήρησης.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΠΙΤΙΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, metallika ktiria, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΠΟΣΤΕΓΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΠΥΛΩΝΕΣ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΣ ΒΑΣΕΙΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΙΟΣΚΙΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΑΝΕΛ, ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ, ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ, ΣΥΜΜΙΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΣΥΜΜΙΚΤΑ ΚΤΙΡΙΑ, metakkika spitia, kataskevi metallikon ktirion, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΠΙΤΙΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, metallika ktiria, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΠΟΣΤΕΓΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΠΥΛΩΝΕΣ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΣ ΒΑΣΕΙΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΙΟΣΚΙΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΑΝΕΛ, ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ, ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ, ΣΥΜΜΙΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΣΥΜΜΙΚΤΑ ΚΤΙΡΙΑ, metakkika spitia, kataskevi metallikon ktirion, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΠΙΤΙΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, metallika ktiria, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΠΟΣΤΕΓΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΠΥΛΩΝΕΣ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΣ ΒΑΣΕΙΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΙΟΣΚΙΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΑΝΕΛ, ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ, ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ, ΣΥΜΜΙΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΣΥΜΜΙΚΤΑ ΚΤΙΡΙΑ, metakkika spitia, kataskevi metallikon ktirion, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Δείτε φωτογραφίες από τα Βιομηχανικών Κτιρίων που έχουμε κατασκευάσει καθώς και τα στάδια κατασκευής τους >

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΠΙΤΙΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, metallika ktiria, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΠΟΣΤΕΓΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΠΥΛΩΝΕΣ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΣ ΒΑΣΕΙΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΙΟΣΚΙΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΑΝΕΛ, ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ, ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ, ΣΥΜΜΙΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΣΥΜΜΙΚΤΑ ΚΤΙΡΙΑ, metakkika spitia, kataskevi metallikon ktirion, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΠΙΤΙΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, metallika ktiria, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΠΟΣΤΕΓΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΠΥΛΩΝΕΣ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΣ ΒΑΣΕΙΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΙΟΣΚΙΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΑΝΕΛ, ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ, ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ, ΣΥΜΜΙΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΣΥΜΜΙΚΤΑ ΚΤΙΡΙΑ, metakkika spitia, kataskevi metallikon ktirion, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΠΙΤΙΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, metallika ktiria, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΠΟΣΤΕΓΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΠΥΛΩΝΕΣ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΣ ΒΑΣΕΙΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΙΟΣΚΙΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΑΝΕΛ, ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ, ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ, ΣΥΜΜΙΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΣΥΜΜΙΚΤΑ ΚΤΙΡΙΑ, metakkika spitia, kataskevi metallikon ktirion, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΩΡΑΡΙΟ

ΕΧΕΤΕ ΚΑΠΟΙΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ ?

Συμπληρώστε την

φόρμα επικοινωνίας

και ρωτήστε μας

για την κατασκευή σας. Θα σας απαντήσουμε άμεσα.

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ

ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ

Καλέστε μας άμεσα

για αυτοψία του χώρου σας από τον 

κο Χριστάκο, ώστε να εκτιμήσει τις ανάγκες σας και να σας υποβάλλουμε την συμφέρουσα τεχνική - οικονομική προσφορά μας.

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΧΩΡΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΝΣΗΜΑ

Η εταιρεία Χριστάκος κατασκευάζει σε χαμηλό κόστος, σύγχρονες μεταλλικές κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που απαλλάσσονται από το κόστος έκδοσης οικοδομικής άδειας και από τις εισφορές ενσήμων ΙΚΑ.

Οι κατασκευές μπορούν να ενταχθούν σε Αναπτυξιακό νόμο και να επιδοτηθούν. 


Καλέστε μας για πληροφορίες

Μεταλλικό Κτίριο

ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΧΑΜΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟ 694 8172979 ή κλικάρετε το Button "OnLine ΠΡΟΣΦΟΡΑ"

bottom of page